Magazyny wiedzy czyli chińskie think tanki.

W Azji Wschodniej wiedza od wieków była kluczem do sukcesu, dlatego nie dziwi fakt, że uniwersytety i think tanki rozkwitają w najlepsze. Chińskie uniwersytety powoli pną się do góry na liście szanghajskiej. Teraz przyszła kolej na think tanki (po chińsku Zhi Ku, czyli „magazyny wiedzy”).
Zarówno w USA i w Europie Zachodniej jak i w Chinach think tanki, szczególnie te najlepsze, mają bardzo wysoką renomę porównywalną z uniwersytetami, dlatego przyciągają najlepszych.
Amerykański Uniwersytet Pensylwania prowadzi coroczny ranking najbardziej wpływowych think tanków świata.
W rankingu za 2016 rok na pierwszym miejscu tradycyjnie przodują Stany Zjednoczone z 1835 think tankami, a na drugim miejscu Chiny z 435. Chiny wyprzedziły już Wielką Brytanię posiadającą tradycje jeszcze z okresu świetności Imperium Brytyjskiego. Najwyżej notowanym think tankiem w rankingu jest Chiński Instytut Bieżących Stosunków Międzynarodowych (CICIR), który zatrudnia przeszło 400 pracowników, podlega ministrowi spraw zagranicznych, ale kontrolowany jest przez KC KPCh.
Jednak najważniejszym think tankiem jest Centrum Badań Rozwoju przy Radzie Państwa (DRC), który jest odpowiednikiem działającej w PRL Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. DRC tworzy strategię dotyczącą ekonomicznego rozwoju i reform społecznych.
Drugą równie ważną tego typu instytucją jest Chińska Akademia Nauk Społecznych (CASS), będąca największą instytucją tego typu. Posiada ponad 30 instytutów badawczych i bardzo dużą liczbę centrów badawczych, gdzie zatrudnionych jest ponad 4 tysiące pracowników.
Wartym zainteresowania jest także Szanghajski Instytut Studiów Międzynarodowych (SIIS), założony przez doradcę byłego premiera Chin, Zhou Enlaia.
W Chinach obecnie istnieją trzy typy think tanków. Pierwsze to państwowe, następnie uniwersyteckie i najnowsze to prywatne. Państwowe think tanki zostały założone w większości w czasach maoizmu, jako ośrodki naukowe partii, w badaniach były ograniczone przez ideologię marksistowską. Obecnie mają silne powiązanie z władzą, co daje im możliwość wpływania na politykę władz o wiele silniej niż ich odpowiedniki na Zachodzie.
Uniwersyteckie think tanki,są bardziej niezależne niż państwowe, co z jednej strony powoduje większy krytycyzm wobec władzy, ale mają mniejszy wpływ na nią.
Nowością w Chinach są prywatne think tanki, jednak obecnie są one niszowe ze względu na brak tradycji niezależnych instytucji w komunistycznym państwie.
W Chinach obecnie mamy etap przechodzenia z rozwoju ilościowego na jakościowy, dlatego tak wielką wagę przykłada się do wiedzy i informacji, które dostarczą szybko rozwijające się think tanki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.