29 września 2016

O nas

Jesteśmy firmą brokerów informacji , która pracując na indywidualne potrzeby  klienta wyszukuje, selekcjonuje, przetwarza,  i co najistotniejsze ocenia jakość informacji.

Nasi pracownicy ukończyli studia podyplomowe  min. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalność brokera informacji, Wydział Zarządzania Politechniki Śląskiej brokera sieci.

Naszym zadaniem jest wyłanianie z internetu i innych źródeł  najistotniejszych informacji wg określonego kryterium i przedstawienie wyników klientowi.

Naszymi podstawowymi atutami są metody opracowywania i stosowania strategii wyszukiwawczych, trafność doboru źródeł informacji i umiejętność oceny wartości tych źródeł oraz specjalistyczna wiedza gdzie szukać.

W naszej pracy wykorzystujemy Web 2.0 jak i narzędzia semantycznego internetu, współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin nauki i przemysłu w Polsce i na świecie.

Poufność jest dla naszej firmy standardem. Nigdy nie udostępniamy nikomu informacji o naszych klientach.