29 września 2016

Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla firm, organizacji i osób prywatnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy samodzielnie będą potrafili wyszukać, selekcjonować i oceniać jakość informacji zawartej w internecie i  w tradycyjnych zasobach informacyjnych ( biblioteki, archiwa).

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu  szkolenia.

Organizatorzy mają nadzieje, że uczestnicy seminarium wyniosą ze wspólnego spotkania praktyczne umiejętności oraz wiedzę na temat, gdzie i jak szukać informacji, kiedy korzystać ze źródeł internetowych, jakie kryteria stosować przy wyborze źródeł, jak budować strategie wyszukiwawcze, aby szybko i efektywnie dotrzeć do właściwej informacji. Efektywnie w znaczeniu rezultatu, ale również ” efektywnie kosztowo”.